transcendens dilettante udstilling

kunstduoen transcendens dilettante vender værkbegrebet og tidsligheden på hovedet med udstillingen FORFRABAGFRA
vist i det nyåbnede gsex machinealleri DAMP II marts 2011

FORFRABAGFRA
Udstillingens titel refererer til duoens performance SEXMACHINE – arabesk for fire fødder, uropført på Library Bar, Hotel Plaza i København den 1. december 2010.

Med fotografiske olievandaliserede akvareller og en seks-skærmet videoinstallation kommenterer Transcendens Dilettante på spændet mellem det performatives dødelighed og maleriets udødelighed. Den maleriske dokumentation synes ydermere at være en henvisning til det processuelle langstrakte – til fordybelsen – som en modvægt til videomediets hast og tilgængelighed. Diskurskollapset mellem det perceptuelle transcendentale (kunsthistoriske og mytologiske) og popkulturens letfordøjelighed vækker et både humoristisk, grotesk og næsten skizoidt udtryk. Et udtryk, der i høj grad indlejrer sig i duoens 2-årige praksis, der vedblivende søger mod overskridelsen af ’det kunstfærdige’ ved hjælp af dilettantiske prøveballoner.

 

 

 

 

 

.

 


TRANSCENDENS DILETTANTE

Suzette Gemzøe (f. 1964), uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1998 og Thomas Seest (f. 1968), uddannet fra Glasgow School of Art 1998


Comments are closed.