sten, benzin, papir, tusch – to tegningerstudio view b-husettranscendens dilettante performance

performance med mursten og signalhorntranscendens dilettante udstilling