video for Lola Arias – Metropolis 2011


performance med mursten og signalhorn